Monografii (XXII). Judeţul Hunedoara


Judeţul HunedoaraParohiile greco-catolice aparţin de Eparhia de Lugoj, cele romano-catolice de Arhiepiscopia de Alba Iulia. Numărul parohiilor greco-catolice variază.1. Parohia greco-catolică BaceaAdresa: 337271 Bacea2. Parohia greco-catolică Baia de CrişAdresa: 337005 Baia de Criş3. Parohia greco-catolică BradAdresa: 335200 Brad4. Parohia romano-catolică Brad “Sf. Ana”Adresa: 335200 Brad, str. Liceului 5-7; tel. 0254612953Statistică; 239 romano-catoliciÎn 1882 începe construirea bisericii parohiale. În 1911 devine parohie. Se pare că e de origine germană. 5. Parohia greco-catolică CălanAdresa: 335300 Călan6. Parohia romano-catolică Călan “Preasfânta Inimă a lui Isus”Adresa: 335300 Călan, str. Aurel Vlaicu, nr. 9; tel. 0254/731581Statistică: 680 romano-catoliciÎn 1870 asistăm la venirea populaţiei vorbitoare de limba germană. În 1902 oraşul sprijină construirea bisericii. În 1910 se clădeşte casă parohială.7. Parohia greco-catolică Câmpul lui NeagAdresa: 336101 Câmpu lui NeagLoc de pelerinaj marian.8. Parohia romano-catolică Cristur “Înălţarea Sfintei Cruci”Adresa: 330003 Cristur, Piaţa Libertăţii 60; tel. 0254/236041Statistică: 720 romano-catoliciÎn 1302 apare sub numele de “Villa S. Crucis”. Se pare că exista o biserică închinată sfintei cruci. În 1911 se organizează din nou în parohie când are loc venirea secuilor din Bucovina. Biserica datează din anii 1915-1916.9. Biserica greco-catolică Deva “Immacolata”Adresa: 330081 DevaBiserica e nouă. Aici se află sediul iezuiţilor.10. Parohia romano-catolică Deva “Sf. Anton de Padova”Adresa: 33017 Deva, str. Bela Bartok, nr. 1; tel. 0254/223263Statistică: 1.999 romano-catolici11. Parohia romano-catolică Deva “Adormirea Maicii Domnului”Adresa: 330046 Deva, str. Progresului, nr. 6; tel. 0254/214946Atestare documentară: 1269. Există date de existenţa unei parohii în 1307. În timpul Reformei ea va fi trecută reformaţilor. În 1710 vin franciscanii care vor zidi o noua biserică.12. Parohia greco-catolică GeoagiuAdresa: 335400 Geoagiu13. Parohia greco-catolică GhelarAdresa: 337240 Ghelari14. Parohia greco-catolică Haţeg “Sf. Nicolae”Adresa: 335500 Haţeg15. Parohia greco-catolică HunedoaraAdresa: 331066 Hunedoara16. Parohia romano-catolică Hunedoara “Adormirea Maicii Domnului”Adresa: 331128 Hunedoara, str. Revoluţiei nr. 5; tel. 0254/711278Statistică: 1.858 romano-catoliciÎn 1265 apare sub numele de Hungnog. În 1267 apare ca cetate regală. În 1442 Iancu de Hunedoara construieşte pentru franciscani o mănăstire şi o biserică. Castelul este clădit între anii 1442-1446. Biserica actuală este clădită în anul 1910.17. Parohia greco-catolică LupeniAdresa: 335600 Lupeni18. Parohia romano-catolică Lupeni “Sf. Varvara”Adresa: 335600 Lupeni, str. Eroilor, nr. 3; tel. 0254 /5608111În 1893 minerii cer un preot pentru întemeierea unei parohii. În anul 1900 se va zidi o nouă biserică şi o casă parohială. Atestare documentară în anul 1770.19. Parohia greco-catolică MărtineştiAdresa: 337315 Mărtineşti20. Parohia greco-catolică Orăştie “Sf. Proroc Ilie”Adresa: 335700 OrăştieStatistică: 1.000 greco-catoliciAici se va naşte preotul greco-catolic, scriitorul Ioan Budai-Deleanu (1760-1820). După evenimentele din decembrie 1989, slujbele s-au ţinut într-o ală a Forumului German, apoi în sala Casei de Cultură şi apoi într-un sediu de partid. Văzând că nu li se restituie biserica, la 4 iunie 2002 se va sfinţi locul de biserică, iar în primăvara anul 2003 s-a intrat în biserică.21. Parohia greco-catolică PetrilaAdresa: 335800 Petrila22. Parohia romano-catolică Petrila “Sf. Varvara”Adresa: 335800 Petrila, str. Trandafirilor nr. 2/1; tel. 0254/55084023. Parohia greco-catolică PetroşaniAdresa: 332014 PetroşaniBiserica a fost sfinţită la 11 iulie 2010.24. Parohia romano-catolică Petroşani “Sf. Varvara”Adresa: 332014 Petroşani, str. Enăchiţă Văcărescu nr. 9; tel. 0254/543902Statistică: 3.084 romano-catoliciAtestare documentară pe la 1640. În 1871 se clădeşte o casă de rugăciune şi localitatea va deveni parohie. Biserica se va clădi între 1886-1887. În 1909 se va clădi casa parohială care va fi dărâmată la ordinul autorităţilor comuniste primind în schimb o clădire cu etaj. În 1989 se construieşte o capelă comună cu ortodocşi.25. Parohia greco-catolică PricazAdresa: 337496 Pricaz.26. Parohia greco-catolică RapoltAdresa: 337365 Rapolt27. Parohia greco-catolică RomosAdresa: 337410 Romos.28. Parohia greco-catolică SimeriaAdresa: 335900 Simeria29. Parohia greco-catolică SpiniAdresa: 337498 Spini30. Parohia greco-catolică ŞteiAdresa: 337212 ŞteiDin cei circa 140 de credincioşi, 104 au semnat trecerea la Biserica Greco-Catolică. Cu toate acestea, ei nu au primit biserica lor. Iată că de data aceasta conduce o minoritate. În anul 2008 au reuşit să construiască o capelă.31. Parohia greco-catolică Toteşti “Pogorârea Sfântului Spirit”Adresa: 337490 Toteşti32. Parohia greco-catolică Turdaş “Pogorârea Sfântului Spirit”Adresa: 337495 TurdaşParohia a supravieţuit până la sfârşitul anului 1952, când puterea comunistă a intrat cu forţa în biserică, întocmind un proces verbal cu inventarul bisericii, făcând-o cadou Bisericii Ortodoxe. Casa parohială a rămas sechestrată, renovată şi dăruită Direcţiei Sanitar-Veterinare. Toţi au trecut la ortodoxism, fără însă a se lăsa de tradiţia greco-catolică. Viitorul patriarh Teoctist care era atunci episcop de Arad, trecând pe acolo şi observând staţiunile sfintei cruci puse într-un colţ de biserică, a ordonat să dispară.La 16 octombrie 1994, preotul cu epitropul au intrat în biserică care fusese închisă şi nefolosită, unde s-a celebrat sfânta Liturghie după care s-a întocmit un inventar. Preotul ortodox a făcut o reclamaţie la procuratura din Orăştie cum că “credincioşii greco-catolici au intrat în biserica greco-catolică” (SIC!). Ortodocşii au cerut să slujească alternativ. S-a făcut un referendum, iar greco-catolicii au câştigat. Până şi reformaţii au fost de partea greco-catolicilor. A urmat repunerea în posesie.33. Parohia greco-catolică TuşteaAdresa: 337239 Tuştea34. Parohia greco-catolică UricaniAdresă: 336100 Uricani, str. Teilor; tel. 0254/560811.Biserica a fost sfinţită la 17 august 2008.35. Parohia greco-catolică VulcanAdresa: 336200 Vulcan36. Parohia romano-catolică Vulcan “Adormirea Maicii Domnului”Adresă: 336200 Vulcan, str. N. Titulescu, nr. 8; tel. 0254570730Statistică: 3.895 romano-catoliciViaţa catolică începe cu sosirea minerilor în 1900. În 1906 se întemeiază parohia, iar în 1911 se sfinţeşte biserica. Aici trăiesc şi romano-catolici veniţi din Moldova.
Go to Source

Adaugă un comentariu

Close