Biserici din Botosani – Sf. Ilie (info si poze)

BISERICA “SF. ILIE” – BOTOŞANI, îşi are începuturile în anul 1778 ca biserică a Breslei Blănarilor, de renume în lumea meşteşugarilor botoşăneni. Clopotniţa sa, de o remarcabilă valoare, ar merita să servească drept model tuturor acelora care ar dori să ridice locaşuri noi, după părerea marelui istoric Nicolae Iorga;

Pe locul unde astăzi biserica „Sf. Ilie”, pe la 1778 exista o biserică de lemn. Acest lucru reiese din Catastihul dat de Mitropolitul Calimah în anul 1778 luna mai 13, breslei blănarilor din târgul Botoşani, prin care le aşează breasla şi-i întăreşte a-şi săvârşi praznicul de Sf. Ilie, iulie 20. Ctitorii sunt blănari din oraşul Botoşani. Ei dărâmă biserica din lemn şi în anul 1809 zidesc mai întâi clopotniţa. Deasupra uşii la intrare citim următoarea inscripţie: „Această clopotniţă s-a făcut prin silinţa epitropilor Chiriac Staroste, Ştefan Patatu, Gheorghe Paiu, Erei Constantin cu cheltuiala domniilor sale, şi toată breasla blănarilor şi altor ctitori, care au făcut ajutor, 1809 iulie 20″. Deci la 20 iulie 1809 clopotniţa era construită”.
După terminarea clopotniţei, breasla blănarilor fac un contract cu pietrarii Constantin Sin Iordache, Ilie Ciobanu şi cu epitropii bisericii „Sf. Ilie”, ca să zidească din nou biserica „Sf. Ilie”. Contractul se încheie la 8 aprilie 1837, în Botoşani la Isprăvnicie. În primăvara anului 1838, a doua zi după Duminica Tomii, se pune temelia noii biserici, în acelaşi loc, unde fusese cea veche. La 18 iunie se termină de construit biserica în întregime. La 1 octombrie 1843 se termină şi de acoperit, şi în aceiaşi toamnă s-a sfinţit. Această biserică s-a construit cu banii adunaţi de breasla blănarilor şi alţi pioşi. Pe o piatră de pe turnul de la mijlocul bisericii se află scris 1843 iunie 18 precum şi o mulţime de nume Teodor Preot, Diacon Micu, Zoe Presvitera şi alte nume care probabil au construit la zidirea bisericii. Clopotniţa construită în 1809 fiind solidă, a rămas alipită la noua biserică.
Biserica este construită din piatră şi cărămidă, cu zidurile în grosime de 2-4 metri. Este monument istoric, monumentală ca mărime şi construcţie. În exterior are ornamentaţii formate din mai multe coloane rotunde care se termină cu capiteluri, turnul de deasupra naosului are două garnizuri, sub şarpantă şi jos, la fel şi clopotniţa. Are 5 geamuri mari dreptunghiulare, arcuite în partea de sus. Uşa de la intrare în pridvor şi cea de la intrarea în pronaos, sunt ferecate în bare şi nituri de fier şi alte ornamentaţii. Pronaosul este despărţit de naos printr-o arcadă din zid. Are cafas pentru cor. Naosul are un turn foarte înalt cu 3 geamuri bune şi 3 oarbe.
Catapeteasma este artistic lucrată de către pictorul N. Străjescu, cu cheltuiala epitropului Iordache Ciolac în anul 1871.
Prima reparaţie i s-a făcut în anul 1878. Apoi între anii 1907-1908 P.C. Pr. Sbîrnea face unele reparaţii şi completări în interiorul bisericii, mozaicul şi stranele. În anul 1963 i s-au făcut reparaţii capitale în exterior, cu osteneala Preotului Gheorghe Robu Agafiţei şi cu ajutorul dat de enoriaşi.
Între 1992-1997 se construieşte complexul parohial cuprinzând o cantină de ajutor social la demisol, birou parohial, muzeu de obiecte bisericeşti la parter şi casă parohială la etaj.  (informatii de pe pagina oficiala a parohiei Sf. Ilie din Botosani link)

Previous post De ce nu Romania? (video de prezentare)
Next post Targoviste – obiective turistice (lista extinsa)

Adaugă un comentariu