Judetul Olt – date economice esentiale

La sfârsitul anului 2002 la nivelul judetului Olt în evidenta Oficiului Registrului Comertului erau înregistrate 5.139 persoane fizice, 6.799 societãti cu rãspundere limitatã, 73 organizatii cooperatiste, 1.485 societãti în nume colectiv, 1 societate în comanditã simplã, 394 societãti pe actiuni.
Industria judetului Olt reprezintã principalul sector de activitate, fiind reprezentatã de toate ramurile industriale, însã ponderea este detinutã de industria metalurgicã, respectiv producerea si prelucrarea aluminiului.

În industria metalurgicã activeazã 33 firme, precum si asociatii familiale, cu o cifrã totalã de afaceri de 13.191.097.539 mii lei si 6794 personal ocupat.

Valoarea livrãrilor la produsele industriale în anul 2002 s-a cifrat la 20.479.985 milioane lei preturi curente, fatã de 13.075.376 milioane lei în anul 2001 si 9.667.201 milioane lei în anul 2000.
Livrãrile la export în anul 2002 au totalizat 9.179.720 milioane lei, fiind sustinute integral de întreprinderile din industria prelucrãtoare.

alturÎn totalul livrãrilor la export, ponderea cea mai importantã a fost detinutã de metalurgie: 92.0 %.
Productia fizicã realizatã în perioada 2000-2002 aratã rezultate superioare la aluminiu primar si aliaje (+5 %) si cabluri electrice izolate cu conductori de aluminiu (+ 98 %).

Activitatea a inceput sa decada in anii urmatori din cauza renuntarii (cel putin in parte) la preturile preferentiale la energie, aluminiul fiind un mare consumator.

Agricultura

În ceea ce priveste dezvoltarea agriculturii, judetul Olt este mare producãtor de cereale, însã conditiile climatice din ultimii ani, în special din anul 2002 au influentat mult sectorul agricol prin scãderea nivelului productiilor obtinute.
Judetul Olt dispune de o suprafatã agricolã de 438.821 ha, din care:
a.plantatii viticole – 8.356 ha
b.plantatii pomicole – 6.693 ha
c.pajisti – 48.882 ha
d.suprafatã arabilã – 374.890 ha
Din punct de vedere al structurii potentialului agricol se evidentiazã:
– potential viticol important în comunele: Cîrlogani, Dobroteasa, Morunglav, Vitomiresti, Strejesti, Mãruntei
– potential pomicol important: Topana, Strejesti, Spineni, Plesoiu, Leleasca, Cungrea, Fãgetelu
– potential legumicol important: localitãtile din Lunca Dunãrii si de-a lungul rîurilor Olt si Oltet
Fondul forestier al judetului este reprezentat de 53.181 ha pãdure, anual punându-se în circulatie 115.000 m.c.masã lemnoasã.

Turism

Turismul în judetul Olt îmbracã forma turismului de croazierã si agrement, zonele cu potential turistic de agrement în bazinul hidrografic al Oltului se gãsesc în preajma lacurilor de acumulare ale hidrocentralelor de la Arcesti, Strejesti, Ipotesti, Drãgãnesti, Frunzaru-Rusãnesti, precum si Parcul Romanescu din Caracal, Lacul Rusciori din Scornicesti. O alta formã a turismului o reprezintã turismul pentru vânãtoare si pescuit.Pentru vânã-toare, atractiile naturale se constituie din parcurile si pãdurile din zonele preorãsenesti si rezervatiile pentru vânãtoare: parcul din Caracal, Pãdurea Strehareti, Pãdurea Resca, Seaca, Pãdurea Sarului.

Previous post Prognoza meteo pentru Buzau si Rm. Sarat
Next post Personalitati din Judetul Olt (Slatina si imprejurimi)

Adaugă un comentariu